Vishva Hindu Parishad

BALA BALIKA ASHRAMS

BALASHRAMAMS
1.  Pazhashi Balamaniram
Thonichal P.O.
Manandavady, Waynad 670645
0493 5242001
91880 52050
2.  Sree Poornthreesa Balashramam
Balashramam Road,
Govt. Palace High School
Tripoonithura 682 301
0484 2775866
94470 79156
3.  Sabari Balashramam
Pavanan Samaraga Maniram
Aranmula P.O.
Pathanthitta 689 533
0468 2278722
82816 50829
85476 18370
4.  Puthiyakavu Bhagavathy Balashramam
Vaazhayil Devi Shethram
Kavanad P.O. Kollam 691003
0474 2798650
94477 56266
5.  Swami Vivekananda Balashramam
Sri Ramakrishna Ashramam
Chennampally, Adoor P.O.
Pathanathitta 691 523
04734 225563
94471 23087
94978 04563
6.  Dhakshyayani Balashramam
Elampulasherry
Karakurishi, Palakkad 678 059
0466 2203937
2269999
92497 74588

BALIKASHRAMAM

 

1.  SivaParvathy Balikashramam
Kurangapuzha P.O.
Pullad, Pathanamthitta 689 545
0469 2669629
94956 83351
94955 69293
2.  Sree Saradhadevi Balikashramam
Ashramam Ward
Avalukunnu P.O.
Alappuzha 688 006
0477 2234804
94971 09855
3.  Vedagayathri Balikashramam
Puthenpala P.O. Vandoor
Malapuram 679 328
0493 1246962
94471 06323
4.  Janaki Balikashramam
Pala,
Kottayam 686 651
0482 2322045
99472 45151
93495 07287