Vishva Hindu Parishad

GOVERNING COUNCIL

GOVERNING COUNCIL MEMBERS - KERALA

 • Shri. Viji Tampi
 • Shri. V.R.Rajasekharan
 • Shri. P.Sreenivasa Prabhu
 • Shri. K.Gireesh Kumar
 • Shri. A. Gopikrishnan
 • Shri. R. Vasudevan Nair
 • Prof. Sarala S. Panikkar
 • Shri. V. Mohanan
 • Shri. Abinu Suresh T
 • Shri. M.K. Divakaran Nair
 • Shri. K.R. Divakaran
 • Adv. K.A. Balan
 • Dr. V.Sasidharan Pillai
 • Shri. M.S.Padmanabhan
 • Justice P.N. Ravindran (Rtd)
 • Dr. Mahadevan N.K.
 • Shri. A.K. Ravindran (Major Ravi)
 • Shri. K.P. Raman Namboodiri K.P
 • Dr. Sasidharan Sreedharan
 • Shri. Rakesh Kallely
 • Shri. Mohan K.Vedakumar
 • Shri. K.N.Satish IAS (Rtd)
 • Dr. Nanthyath Gopalakrishnan
 • Smt. Sreekumari Ramachandran
 • Sri. Kalamandalam Rajasekharan
 • Smt. Anita Mohandas Palat
 • Shri. Suresh Kumar
 • Shri. Vinu Kiriyath
 • Shri. Girish Rajan
 • Shri. Santhosh K. Nayar
 • Shri. G. Girish Kumar
 • Shri. Joshy Prabhakar
 • Shri. Vijaya Menon

GOVERNING COUNCIL, KERALA- SPECIAL INVITEES

 • Shri. Balakrishna Kamath
 • Shri. B.R. Balaraman
 • Shri. K.K. Raghavan
 • Adv. Arunachalam Satish
 • Shri. P.N. Vijayan (Secretary – Ernakulam Sambagh)
 • Shri. K. Jayakuamar (Secretary – Thiruvananthapuram Sambagh)
 • Shri. K. Sreedharan (Secretary – Kozhikode Sambagh)
 • Adv. Anil Vilayil
 • Shri. V.P. Parameswaran Potti
 • Shri. Ajay Menon
 • Dr. Neelakanda Sharma
 • Dr. G. Babulal
 • Smt. Prasana (Bahuleyan Mathru Shakti Samasthana Samyojika)
 • Adv. M. Krishnakumar
 • Dr. M. Manoj Kumar
 • Adv. C.S. Manilal
 • Shri. Ajith Kumar
 • Shri. Sanal Kumar
 • Shri. Ganesh Kumar S
 • Smt. Veena Janardhanan
 • Shri. Sandip Senan
 • Shri. Krishnamoorthy S.R
 • Shri. Harilal
 • Shri. Pradeep Nair
 • Shri. Prasannakumar
 • Dr. Veena Santhanu Nair
 • Shri. M.P. Gopalakrishnan
 • Dr. K.G. Ravindran
 • Shri. Dinakaran
 • Shri. P.K. Bhaskaran
 • Shri. Rajesh R
 • Shri. Manoj Nalladath
 • Adv. V.R. Manoranjan
 • Shri. Rajesh V Prabhu