Vishva Hindu Parishad

OFFICE BEARERS

viji-tampi
Sri. Viji Tampi
PRESIDENT
v-r-rajasekharan
Sri. V.R. Rajasekharan
GENERAL.SECRETARY
k-gireesh-kumar
Sri. K. Gireesh Kumar
ORGANISING SECRETARY
a--gopikrishnan
A. Gopikrishnan
VICE PRESIDENT
v-mohanan
Sri. V. Mohanan
VICE PRESIDENT
prof-smt-sarala-s-panikkar
Prof. Smt. Sarala S Panikkar
VICE PRESIDENT
r-vasudevan-nair
R. Vasudevan Nair
VICE PRESIDENT
m-k-divakaran
M.K. Divakaran
JOINT.SECRETARY
k-r-divakaran
K.R. Divakaran
JOINT.SECRETARY
abinu-suresh
Abinu Suresh
JOINT.SECRETARY
p-sreenivasa-prabhu
P. Sreenivasa Prabhu
TREASURER